faze projektuVypracování projektu od nás má dvě úrovně

  • Můžeme vám vypracovat pouze projekt.
  • Projekt vypracujeme včetně výkazu výměr a cenové nabídky na realizaci daného projektu naší firmou.

Projekce u nás trvá standardně 8 týdnů.


Projekt už máte? Prima.

Zašlete nám ho, my pro vás uděláme:

  • Zhodnocení vašeho projektu.
  • Cenovou nabídku na realizaci dle vaší projektové dokumentace.

Pokud se ukáže váš projekt jako nedostačující, řešíme následně překreslení projektu a vypracování výkazu výměr. Na základě nového výkazu výměr pak vznikne cenová nabídka, které je potřeba na realizaci projektu naší firmou.


Jak projekt od nás vypadá?

  • Je autorizovaný
  • Dostanete ho od nás ve 4 vyhotoveních/paré