Rekuperací tepla vzduchu rozumíme zpětné získávání tepla při větrání, kdy odváděný vzduch z místnosti předává energii vzduchu, který je do místnosti bytu přiváděn. Při větrání okny k rekuperaci prakticky nedochází a takové větrání je zcela neekonomické.  Nechme tedy okna zavřená a porovnejme rekuperační systémy.

Pasivní rekuperace

Pichler LGZákladním srovnávacím hlediskem je účinnost, udává se v procentech a vyjadřuje, kolik tepla se nám vrací zpět do místnosti. Minimálním požadavkem je účinnost nad 50%, za velmi kvalitní zařízení se považují ta, která vrací více než 80% tepla zpět. Konstrukčně se při rekuperaci vzduchu používají různé druhy výměníků, nejběžnějším je výměník, kde jednou částí systému kanálků proudí vzduch ven a druhou dovnitř. Nepromíchají se, jen si předají energii. Tento systém nazýváme pasivní rekuperace.

 

Aktivní rekuperace

Existuje však ještě druhá možnost –  rekuperační jednotka, která k rekuperaci využívá principu tepelného čerpadla. Vracet do místnosti tak může vzduch o vyšší teplotě, než je teplota vzduchu odsávaného z objektu. Ani tepelné čerpadlo není perpetuum mobile a tak část energie potřebuje –  v případě tepelných čerpadel u lepších rekuperačních jednotek platí, že sečteme-li dodávanou (placenou) energii a ostatní energetické zisky (zdarma), tak z 1 kWh elektrické energie je možné získat až 4,4 kWh tepelné energie. Takovým systémům s maximální účinností říkáme aktivní rekuperace tepla vzduchu.

Již při prvním porovnání teploty odpadního vzduchu, který je už dále nevyužit a vypouštěn ven z objektu (7,4°C u pasivní a jen 1°C u aktivní rekuperace) je patrné, že jednotky s aktivní rekuperací dokáží využít maximálně energie obsažené v odpadním vzduchu.

Teplota zpětně získaného tepla u jednotky s aktivní rekuperací je dostatečně vysoká (46°C) a je ji možné v případě typu NILAN VGU nebo VP18 uchovávat. Ano, musíme minimální část energie dodat, ale stejně je tomu i v systému pasivní rekuperace, který také potřebuje dotovat energií dohříváním vnitřní teploty objektu na námi uvažovanou 21°C (v ilustračním případě je potřeba dohřát přiváděný vzduch o 3,4°C).

Závěr

Jednotky s aktivní rekuperací jsou několika násobně úspornější a mají širší možnosti využití. Jednotky s pasivní rekuperací jsou však nejméně o polovinu levnější.


Máte zájem o rekuperační jednotkuprojekt vzduchotechniky nebo odbornou
pomoc
?

Neváhejte a kontaktujte nás.