KLASIFIKAČNÍ TABULKA TŘÍD FILTRACE DLE EN 779 (ČSN EN 779)

počáteční odlučivost na atmosférický prach (E A) E A< 20% E A>= 20%
charakteristický parametr    střední odlučivost na syntetický prach
A m (%)
střední odlučivost na atmosférický prach
E m (%)
skupina filtrů ČSN EN 779    mezní hodnoty
hrubá filtrace (G) G1 A m< 65
G2 65 <= A m< 80
G3 80 <= A m< 90
G4 90<= A m
jemná filtrace (F) F5 40 <= E m< 60
F6 60 <= E m< 80
F7 80 <= E m< 90
F8 90 <= E m< 95
F9 95 <= E m

Filtry třídy G1 – G4 jsou určeny pro hrubé zachycení prachu, jako předfiltr pro vysoké koncentrace prachu v klimatizačních zařízeních, sacích traktech, předfiltr pro jemnou filtraci.

Filtry třídy F5 – F9 jsou II. stupeň filtrace pro odloučení jemných prachů a jako předfiltrace pro vysoce účinné filtry. Použití pro klimatizační zařízení nemocnic, hotelů, laboratoří, pro jemnou filtraci ve farmacii, elektro a  fotoprůmyslu.

KLASIFIKAČNÍ TABULKA TŘÍD FILTRACE H-10 až U-17 DLE EN 1822 (ČSN EN 1822)

třída filtrace střední účinnost (%) MPS   průnik (%) MPS  
  celková hodnota  lokální hodnota  celkový průnik  lokální průnik 
H10 85 15
H11 95 5
H12 99,5 0,5
H13 99,95 99,75 0,05 0,25
H14 99,995 99,975 0,005 0,025
U15 99,9995 99,9975 0,005 0,0025
U16 99,99995 99,99975 0,0005 0,00025
U17 99,999995 99,9999 0,00005 0,0001

Filtry třídy H10 – U17 jsou absolutní filtry pro vysoce účinnou filtraci vzduchu např. pro operační sály, sterilizační prostory, laboratoře, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl.

POUŽITÉ TERMÍNY

Am (%) odlučivost na syntetický prach pro filtry G
Em (%) odlučivost na atmosferický prach pro filtry F
E (%) střední účinnost pro HEPA a ULPA filtry
MPS hodnota nejvíce pronikajících částic