faze projektu

Servis by měl být vždy součástí každé správné realizace technického zařízení budov.

My to víme a proto nabízíme:

  1. záruční servis – klasický servis, neboli během záruční doby řešíme opravy zařízení
  2. před-záruční servis – ještě než vám vyprší záruka, přijedeme vám systém zkontrolovat, aktualizovat firmware
  3. pozáruční servis – podle typu opravy se pouštíme i do oprav a výměn součástek, které jsou několik let v provozu